Bij Zorginstelling S&P Care bieden we ondersteuning aan iedereen die hulp nodig heeft in het dagelijks leven, of het nu gaat om gezinnen, personen met psychische problemen, verslavingen, of overbelaste mantelzorgers. Onze aanpak is afgestemd op de specifieke behoeften van elke cliënt en de complexiteit van hun situatie.

Stap 1: Aanmelding en Intake

Wanneer je thuisbegeleiding nodig hebt, kun je dit aanvragen bij verschillende instanties, zoals het sociale wijkteam, CJG, het CIZ of het regionale kantoor. Zij hebben kennis van de sociale kaart in jouw gemeente en kunnen adviseren over geschikte instanties. Je kunt ook zelf op zoek gaan naar zorgaanbieders in jouw regio, wat het voordeel heeft van een breder aanbod.

Stap 2: Probleemanalyse en Persoonlijk Plan

Vaak gaan problemen thuis gepaard met gecombineerde problematiek, zoals psychische en financiële problemen. Onze ondersteuning richt zich op verschillende uitdagingen:

 • Ontbreken van structuur in de financiële administratie en schulden
 • Opvoedondersteuning voor kinderen van 0 tot 18 jaar
 • Organisatie van het huishouden
 • Ondersteuning bij echtscheiding
 • Verliesverwerking na het overlijden van een dierbare
 • Hulp bij burn-out of depressie
 • Begeleiding bij chronische ziektes en lichamelijke, chronische, en progressieve aandoeningen
 • Ondersteuning bij psychische problematiek en psychiatrische aandoeningen
 • Hulp bij alcohol-, drugs- of gameverslaving
 • Begeleiding bij dementie
 • Ondersteuning voor mensen met beperkingen, lagere begaafdheid of verstandelijke beperkingen
 • Begeleiding bij pedagogische vraagstukken
 • Tijdelijke of langdurige ondersteuning bij psychosociale kwetsbaarheid en overbelasting

Stap 3: Diverse Vormen van Thuisbegeleiding

Wij bieden verschillende vormen van thuisbegeleiding om aan jouw specifieke behoeften te voldoen:

 • Ambulante Zorg: Professionele ondersteuning en begeleiding in het comfort van je eigen huis.
 • Thuiszorg: Toegewijde verzorgers helpen je met dagelijkse taken, zodat je zelfstandig kunt blijven.
 • Persoonlijke Verzorging: Maatwerkzorg afgestemd op jouw specifieke behoeften.
 • Specialisaties: Gespecialiseerde diensten voor complexe zorgbehoeften, zoals dementiezorg en palliatieve zorg.

Stap 4: Persoonlijke Begeleiding

Onze ondersteuning omvat een breed scala aan gebieden, van praktische hulp bij dagelijkse taken, zoals koken en schoonmaken, tot emotionele begeleiding en ondersteuning bij zelfstandig functioneren in de maatschappij. We geloven in persoonlijke begeleiding die is afgestemd op jouw individuele behoeften en doelen.

Stap 5: Persoonlijk Plan en Evaluatie

Samen met jouw begeleider worden jouw toekomstwensen besproken op het gebied van wonen, werken, leren, financiën, en sociale contacten. Deze doelen worden SMART geformuleerd (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdsgebonden) en verwerkt in jouw persoonlijk plan. Elke 6 maanden vindt er een evaluatiegesprek plaats waarin de voortgang wordt besproken en doelen worden bijgesteld indien nodig.

 

Onze Begeleiders

Onze begeleiders beschikken over specifieke vaardigheden om effectieve ondersteuning te bieden, zoals zelfredzaamheidsbeoordeling, SMART-doelen stellen, rapportage, en een persoonlijke en methodische benadering. We betrekken indien relevant jouw netwerk bij het hulpverleningstraject.

Cliëntgerichte Benadering

Bij Zorginstelling S&P Care sta jij centraal. We benaderen je met respect voor jouw krachten en gewenst gedrag, waarbij we veiligheid en gehoord worden vooropstellen. Ongeacht jouw culturele achtergrond, leeftijd, of levenservaring, respecteren we jouw uniekheid en waarden.

Onze Aanpak in Vier Pijlers

Onze begeleiding is gebaseerd op vier essentiële pijlers:

 1. Bejegening cliënt: We bieden een stimulerende en veilige omgeving waarin je gehoord wordt en waarbij jouw krachten centraal staan.
 2. Proactief werken: We nemen initiatief om je te activeren en te motiveren, afhankelijk van jouw eigen initiatief.
 3. Perspectief bieden: Samen onderzoeken we jouw wensen en mogelijkheden, en werken we aan het realiseren van jouw perspectief.
 4. Netwerk betrekken: We helpen je bij het creëren, uitbreiden, of versterken van een steunend netwerk in jouw leven.

Onze Deskundigheid

Onze deskundigen zijn getraind in diverse begeleidingsmethoden, zoals gedragstherapie, motiverende gespreksvoering, oplossingsgericht werken, en systeemgericht werken. We empoweren onze cliënten om actie te ondernemen en problemen op te lossen. Met onze persoonlijke aanpak en toewijding willen we samen met jou stappen zetten richting herstel, stabiliteit, en een verbeterde levenskwaliteit. Neem contact met ons op om te bespreken hoe we jou het beste kunnen ondersteunen in jouw streven naar een zelfstandig leven. Bij S&P Care geloven we dat kwaliteit meer is dan een doel; het is onze kernwaarde. We zijn er trots op een partner te zijn in jouw zorgreis en samen te gaan voor de hoogste kwaliteit van leven.